รับซื้อUPSหม้อแปลงเล็กเก่า ชำรุดและชิ้นส่วนเก่าๆทุกสภาพ

  • รับซื้อยูพีเอส UPSทุกรุ่นทกสภาพ
  • รับซื้อหม้อแปลงเล็กเก่า ชำรุดและชิ้นส่วนเก่าๆ

ยินดีตีราคาให้ทันที ไม่ผ่านคนกลาง โทร. 094 343 6622