รับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เก่า ทุกชนิด

  • รับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์
  • รับซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟทั่วไป

ยินดีตีราคาให้ทันที ไม่ผ่านคนกลาง โทร. 094 343 6622